Tungmetaller

Tungmetaller er og bliver fortsat brugt i byggematerialer, men også i inventar og andre typer boligtilbehør. Der findes en række af forskellige stoffer, som har det til fælles, at de kan være skadelige både for mennesker og miljø, hvis de ikke håndteres og bortskaffes forsvarligt.

Vi finder ofte indhold af tungmetaller i maling, og stort set altid flere typer i de samme prøver, i koncentrationer over grænseværdierne. Man tilsætter stofferne når der ønskes en særlig egenskab i malingen, det kan for eksempel være blank eller mat overflade, eller modstandsdygtighed overfor skimmelvækst. I fliser, for eksempel i badeværelser og køkkener, finder vi tit bly og af og til andre tungmetaller, ligesom vi ofte støder på bly og zink i inddækninger ved ovenlysvinduer.

Nogle typer, eksempelvis kviksølv, er det nu forbudt at bruge, mens der for andre typer er sat grænseværdier, for at forhindre spredning i miljøet og mindske sundhedsfaren for mennesker. Men de gamle materialer med høje koncentrationer findes stadig i mange hjem, og der skal tages særlige hensyn ved sanering af dem.

Miljøsanering af bly og andre tungmetaller

Tungmetaller i støv og andet byggeaffald kan spredes til naturen og skade helbredet hos de sanitører der forestår miljøsaneringen, hvis materialerne ikke håndteres og bortskaffes korrekt.

Derfor skal der ved sanering af tungmetaller tages særlige forholdsregler, så stoffet ikke spredes til omgivelserne, eller de sanitører der udfører opgaven.Der skal ved indvendige miljøsaneringer af byggematerialer etableres sluser og opstilles miljøbokse, så der kan laves undertryk i arbejdsområdet.

Ved udvendig sanering skal området afskærmes, og der skal opstilles skiltning om PCB arbejde. For både ind og udvendig PCB sanering gælder det, at der bør bruges værktøj med sug og, at de der udfører arbejdet skal have et PCB bevis. Der skal altid benyttes personlige værnemidler, herunder maske, handsker og heldragt.

Affald indeholdende tungmetaller skal bortskaffes som farligt eller forurenet affald, jævnfør den enkelte kommunes anvisninger.

Kort om tungmetaller


Kviksølv

Form: Grundstof, tungmetal

Anvendelse: Kviksølv har været anvendt i såvel byggematerialer som i laboratorieudstyr, lyskilder og termometre, igennem en lang årrække. I byggemassen finder man det i dag hyppigst i maling, hvor det er tilsat for at konservere og forhindre udviklingen af skimmelsvamp. Det første egentlige forbud mod brugen trådte i kraft i 1994.

Sundhed: Kviksølv har en lang halveringstid, op til 90 dage, hvilket gør at stoffet ophobes i kroppen, ved konstant eksponering. Her kan det medføre kviksølvforgiftning, der viser sig ved træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, vægttab med mere.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter.


Bly

Form: Grundstof, tungmetal

Anvendelse: Bly er i bygningskonstruktioner anvendt til blandt andet taginddækninger, fliseglasering, faldstammer og maling til vægge og træværk. Anvendelsen af bly i byggerier blev forbudt i 2007, hvilket gør at det fortsat kan findes i en stor del af byggemassen.

Sundhed: Blyforgiftning kan opstå akut eller efter længere tids eksponering, enten ved indånding eller gennem huden/fordøjelsessystemet. Symptomerne er generel svaghed på grund af blodmangel, mavepine og evt. misfarvning af huden. Bly påvirker primært blod/knoglemarv, nervesystemet og nyrerne.

Miljø: Bly kan ikke nedbrydes og anses som en miljøgift. Det skal håndteres som farligt affald, og kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter.


Cadmium

Form: Grundstof, mobilt metal

Anvendelse: Cadmium er i byggematerialer primært blevet brugt i legeringer, oftest som overfladebehandling på metal. Stoffet kan også findes i forskellige typer maling, og i ældre genopladelige batterier.

Sundhed: Længere tids eksponering for cadmium i fordampet form kan medføre nyresygdomme, knogleskørhed og kræft i luftvejene. Ved kortvarig kraftig eksponering, kan cadmium medføre akut forgiftning, der medfører feber og lungeødemer og kan være dødelig.

Miljø: Cadmium skal håndteres som farligt affald da det kan spredes i naturen ved afbrænding, hvor det ophobes i levende organismer og på bunden af vandløb og søer.


Krom

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: I byggematerialer har krom været anvendt til imprægnering af træ frem til 1996. Stoffet bruges fortsat som tilsætningsstof i maling. Den primære brug er legeringer på stål, og forkromning af andet metal, når der ønskes en blank overflade.

Sundhed: krom findes naturligt i kroppen, og har en række vigtige funktioner. Men ved høj eksponering for stoffet, kan det medføre allergier (eksem) og en øget risiko for cancer.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald ved høje koncentrationer. Stoffet kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.

Kobber

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: Kobber indgår i en lang række byggematerialer, eksempelvis tagbeklædninger, rør, kabler, træimprægnering, træbeskyttelse og forskellige typer af maling.

Sundhed: Kobber findes naturligt i kroppen, hvor det har en række vigtige funktioner. Ved indtagelse af kobber i større mængder (gram) kan det medføre lavt blodtryk og påvirke leverens funktion.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald ved høje koncentrationer. Stoffet kan spredes i miljøet, hvor det nedsætter plantevækst og kan være giftigt for visse vandlevende organismer. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.


Nikkel

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: I byggematerialer bliver nikkel brugt i legeringer på rustfrit stål, til overfladebehandlinger (galvanisering) af metaller og i visse typer maling. Nikkel bruges også til fremstilling af mønter, som farvestof i glas, i smykker, lynlåse, mobiltelefoner med mere.

Sundhed: Nikkel kan medføre allergisk reaktion ved kontakt med huden, også kendt som ”nikkel allergi”.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald. I større koncentrationer er nikkel farligt for de fleste organismer, og kan ophobes i fødekæden. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.


Zink

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: Zink anvendes i byggematerialer i plader til taginddækning, ved forzinkning af stålmaterialer og i legeringer, ofte i kombination med aluminium. Zink kan desuden findes i visse typer af maling.

Sundhed: Zink findes naturligt i kroppen og har en vigtig funktion i immunforsvaret. Eksponering for zinkdampe i større mængder, typisk hos metalarbejdere, kan medføre kulderystelser, hoste, hovedpine og spytflåd (“metalfeber”).

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, da det har økotoksiske effekter på en række organismer, og kan ophobes i fødekæden. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.