MILJØRÅDGIVNING OG BYGNINGSUNDERSØGELSER

MILJØRÅDGIVNING
OG
BYGNINGSUNDERSØGELSER

Kontakt os
HJÆLP OG RÅDGIVNING TIL PRIVATE

Vi hjælper jer med den lovpligtige miljøscreening, leverer den nødvendige miljørapport og giver rådgivning, der er til at forstå.

Læs mere
SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

Forvent fleksibel service, tilgængelige kontakt- personer og rapporter der fungerer som jeres værktøj – og ikke som en akademisk afhandling.

Læs mere
FUGT OG SKIMMELSVAMP I HUSET?

Skimmelsvamp udgør en helbredsrisiko. Vi hjælper jer med at lokalisere problemets kilde og omfang, og rådgiver jer i at komme det til livs.

Læs mere

  MILJØSCREENING VED NEDRIVNING OG RENOVERING

  I ældre byggerier findes der ofte miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de anvendte byggematerialer. Disse skal håndteres korrekt og i henhold til gældende lovgivning for at forhindre spredning i miljøet og for at minimere sundhedsfaren for dem, der måtte komme i kontakt med dem.

  VI HAR KOMPETENCERNE TIL MILJØSCREENING OG ANALYSE AF:
  • PCB
  • Olie
  • Skimmelsvamp
  • Asbest
  • Klorerede paraffiner
  • Kulbrinter
  • Tungmetaller
  • PAH
  • Phenoler
  MILJØRÅDGIVNING GENNEM ALLE FASER

  Uanset karakteren af jeres nedrivnings- eller renoveringsprojekt kan vi tilbyde den ydelse, der gør jer klar til det næste skridt. Vi kan hjælpe med at afdække de projektspecifikke udfordringer der måtte være, og i samarbejde med vores kunder udarbejde anbefalinger, der kan danne udgangspunkt for best practice og valg af værktøjer. På den måde sikres høj kvalitet og, at det økonomiske overblik bevares – fra projekteringsfasen og til miljøarbejdet er afsluttet.

  For professionelle tilbyder vi blandt andet:

  • Miljøkortlægning i de tidlige projekteringsfaser
  • Entydige arbejdsbeskrivelser til udbudsmateriale
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Tilsyn
  • Afholdelse af workshops i miljøhåndtering, regler og procedurer