Miljørådgivning og bygningsundersøgelser

Vi tilbyder

Hjælp og rådgivning til private

Vi hjælper jer med den lovpligtige miljøscreening, leverer den nødvendige miljørapport og giver rådgivning, der er til at forstå.

Samarbejde med virksomheder

Forvent fleksibel service, tilgængelige kontaktpersoner og praksisnær dokumentation, udformet med udgangspunkt i det konkrete projekt

Fugt og skimmelsvamp

Skimmelsvamp udgør en helbredsrisiko. Vi hjælper jer med at lokalisere problemets kilde og omfang, og rådgiver jer i at komme det til livs.

Derfor skal I vælge os

Komplette
løsninger

Vi tager hånd om samtlige dele af jeres miljøarbejde – fra de indledende undersøgelser, til projektet er afsluttet.

Grundige
og seriøse

Vi gør os umage uanset opgavens størrelse, trimmer vores processer, og sætter os altid ind i de nyeste love og regler.

Tilgængelige og fleksible

Vores mål er, at levere Danmarks bedste miljøservice. Derfor er vi til at få fat på og kan løse de fleste opgaver, med kort varsel.

Miljøscreening ved nedrivning og renovering

I ældre byggerier findes der ofte miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de anvendte byggematerialer. Disse skal håndteres korrekt og i henhold til gældende lovgivning for at forhindre spredning i miljøet og minimere sundhedsfaren for dem, der måtte komme i kontakt med dem.

Vi tilbyder blandt andet prøvetagning og analyse af:

Link to: Forurenede bygningsdele

Miljørådgivning gennem alle faser

Uanset karakteren af jeres nedrivnings- eller renoveringsprojekt kan vi hjælpe jer med at afdække de projektspecifikke udfordringer, I måtte have og tilbyde en ydelse, der er skræddersyet til jeres behov. Vi udarbejder i samarbejde med vores kunder anbefalinger, der kan danne udgangspunkt for best practice og valg af værktøjer. På den måde sikrer vi både høj kvalitet, samt at det økonomiske overblik bevares – fra projekteringsfasen til miljøarbejdet er afsluttet.

For professionelle tilbyder vi blandt andet:

  • Miljøkortlægning i de tidlige projekteringsfaser
  • Entydige arbejdsbeskrivelser til udbudsmateriale
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Tilsyn
  • Afholdelse af workshops i miljøhåndtering, regler og procedurer

Kontakt os her

Miljøscreening før nedrivning?