Dansk Miljø Kontrol

Bliv klar til fornyelse!

Hjælp og rådgivning til private

Vi hjælper jer med den lovpligtige miljøscreening, leverer den nødvendige miljørapport og giver rådgivning, der er til at forstå!

Samarbejde med virksomheder

Forvent fleksibel service, tilgængelige kontaktpersoner og rapporter der fungerer som jeres værktøj – og ikke som en akademisk afhandling

Miljøfarlige
stoffer

Vi vil miljø og sundhedsskadelige stoffer til livs og sørger for, at myndighedskrav om  affaldsklassificering overholdes, så mest muligt kan genbruges

Miljøscreening ved nedrivning og renovering

I ældre byggerier findes der ofte miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de anvendte byggematerialer. Disse skal håndteres korrekt og i henhold til gældende lovgivning for at forhindre spredning i miljøet og for at minimere sundhedsfaren for dem, der måtte komme i kontakt med dem.

Vi har kompetencerne til miljøscreening og analyse af:

  • PCB
  • Olie
  • Skimmelsvamp
  • Asbest
  • Klorerede paraffiner
  • Kulbrinter
  • Tungmetaller
  • PAH
  • Phenoler
Dansk Miljøkontrol tilbyder 100% uvildig miljøscreening og rådgivning uden sammenblanding af interesser, i forbindelse med nedrivning eller renovering af bygninger og bortskaffelse af forurenet jord. Vi kan foretage miljøscreening for samtlige miljøfarlige stoffer der kan findes i byggematerialer og jord, i et team med mange års erfaring med miljøsanering, affaldsklassificering og håndtering af data.
Slutproduktet af vores arbejde er vores egen version af den lovpligtige miljørapport, som vi sætter ære i at gøre letlæselig og overskuelig, så den kan være et effektivt værktøj for vores kunder når de skal videre med projektet. Vi kan også bistå med rådgivning gennem hele forløb - fra indhentning af nedrivnings tilladelsen og arbejdet med miljøsaneringen, til byggeaffaldet er bortskaffet på lovlig og miljørigtig vis.
Luk menu