Dokumentation

Vores dokumentation er tilpasset modtagerens konkrete behov, og udarbejdet med udgangspunkt i kendskab til lovgivning, praksis, kommunikation og forståelig formidling af data.

Uanset om behovet er miljørapporter, planer for sikkerhed og sundhed eller arbejdsbeskrivelser til udbudsmateriale, kan I være sikre på at modtage materiale, der understøtter såvel jeres arbejdsprocesser, som forretning.

Baggrunden vil altid være den opgave vores kunde skal løse, samt de processer og aktører der er en del af den. Vi ved at både overflødigt og manglende indhold kan skabe dyre misforståelser. Derfor bestræber vi os altid på at levere præcis den information der nødvendig, præsenteret på en letforståelig måde.

Alt materiale bliver kvalitetssikret ved gennemlæsning, kontrolleret for datafejl og kommenteret af en medarbejder der ikke selv arbejder på opgaven, inden det videresendes til vores kunder.

Miljørapporter

Vores miljørapporter er tilpasset opgaven og de forskellige aktører, der indgår i den. Den bliver løbende tilpasset feedback fra vores kunder, så vi er sikre på at den indeholder de informationer der bliver efterspurgt og, at indholdet er let læseligt for alle aktører.

Ved større renoverings- eller nedrivningsprojekter, indeholder rapporten kortlægning af prøvesteder på plantegninger, med angivelse af fundne miljøfarlige stoffer og affaldsklassificering, for et hurtigt overblik.

Hvis en kunde har særlige ønsker til opbygning eller indhold, eller ønsker at samle flere typer undersøgelser i samme rapport, tilpasser vi indholdet så det imødekommer det konkrete behov.

For projekter der skal i udbud, anbefaler vi at tilkøbe arbejdsbeskrivelser til brug i udbudsmaterialet, med udgangspunkt i resultatet af screeningen.

Miljørapport

arbejdsbeskrivelser

Arbejdsbeskrivelser

Ved brug af sagsspecifikke arbejdsbeskrivelser i udbudsmateriale, minimeres muligheden for unødige forbehold fra bydende entreprenører, og indhentede tilbud bliver sammenlignelige, fordi opgaven er klart defineret.

Arbejdsbeskrivelser i miljøsanering og affaldshåndtering fra Dansk Miljøkontrol overholder gældende lovgivning, for arbejde med miljøfarlige stoffer. Men de er også funderet i praksiserfaring med miljøarbejde, og detailviden om arbejdsprocesser. Derfor vil vi altid anbefale og beskrive de metoder, der er den billigste og sikreste løsning for bygherre.

Vi anbefaler at supplere arbejdsbeskrivelser med vores PSS, som naturlig forlængelse af de beskrevne arbejder.

Planer for Sikkerhed og Sundhed

Vores PSS er konkret, barberet ned til det væsentlige og uden unødigt indhold. Den skaber derfor et hurtigt overblik over byggesagen, uden at være tungere læsning end højest nødvendigt.

Vi synliggør grænsefladerne mellem entrepriserne, og sikrer at særligt farligt arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, ved beskrivelser af afskærmning, advarselsskiltning og krav til brug af værnemidler. På den måde sikres det at andre entreprenører eller 3. mand på byggepladsen, ikke udsættes for unødige risici.

Planer for sundhed og sikkerhed