Dansk Miljø Kontrol

Skimmelsvamp – et ubehageligt bekendtskab

Vækst af skimmelsvamp i boligen eller på arbejdspladsen kan være en ubehagelig oplevelse, der kan påvirke såvel det daglige velbefindende, som helbredet på længere sigt, hos både mennesker og dyr.

Vækst af skimmelsvamp i bygninger, er årsag til en række umiddelbare symptomer. Hvis I oplever et eller flere af følgende symptomer, kan det skyldes tilstedeværelse af skimmelsvamp:

Træthed

Hovedpine

Koncentrationsbesvær

Åndedrætsbesvær

Og permanente skader:

Astma

Kronisk allergi

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en fælles betegnelse for en række svampe der lever af organisk materiale, og trives hvor den relative fugtighed er høj, helst over 70%. Levende skimmelsvampe formerer sig ved at afgive sporer, mikropartikler og andre flygtige stoffer (MVOC) til luften, og det er her problemet for andre organismer, også mennesker, kan opstå.

Der forekommer skimmelsvampe af forskellige arter overalt i naturen, og de er som udgangspunkt ikke et problem for mennesker udendørs. Men de kan blive det når de gror inden døre i vores boliger, hvor der ikke er den samme luftcirkulation.

Hvor trives de?

I boliger vil man typisk finde skimmelsvampe i kældre, tit i forbindelse med vandskader, og ved utætheder i konstruktionen, hvor det har været muligt for vand og fugt at trænge ind- ofte ved vinduer eller i træværk, der er gået i forrådnelse.

Forkerte anvendte byggematerialer, for eksempel gipsplader og papirtapet i vådrum, er også steder med gode vækstbetingelser, fordi materialerne holder på fugten. På samme måde kan kondensvand fra eksempelvis bad eller tøjvask, være med til at hæve fugtigheden til et niveau, hvor skimmelsvamp kan formere sig, hvis der ikke udluftes tilstrækkeligt.

Analyser og prøvetagning

Dansk Miljøkontrol udfører prøvetagning og tilbyder akkrediterede analyser af skimmelsvamp i en lang række materialer, og ved brug af forskellige analysemetoder.

Vi tilbyder blandt andet:

Skadekontrol

Analysen kan bruges til at kontrollere omfanget af skade eller som kvalitetskontrol efter afhjælpning.

Måling af den samlede mængde levende og døde former og bakterier

Vurdering af om materialet kan betragtes som mikrobielt beskadiget eller ej.

Indledende parametre                               Materiale

Samlet antal bakterier og svampe           Byggematerialer

Mikrobiologisk Basisanalyse

Analysen kan bruges til at vurdere skadens omfang samt kultur.

Med denne analyse bestemmes den totale mængde svampe og bakterier i prøven.

Påvisning af om prøven indeholder indikatororganismer.

Mikrobiologisk basisanalyse bestemmer det samlede antal forme og bakterier med mikroskopisk teknologi, mens de indkommende arter identificeres i en kultur.

Denne analyse tager derfor længere tid og bestemmer kun levende mikroorganismer.

Indledende parametre                               Materiale

Samlet antal bakterier og svampe            Byggematerialer

Kunstige bakterier og skimmel                  Byggematerialer

Udvidet analyse

Analysen bruges ofte som arbejdsmiljømåling i forskellige miljøer, da denne analysepakke indeholder alle vigtige parametre til vurdering af eksisterende mikroorganismer

Måling af levende og døde skimmelorganismer.

Måling af bakteriepartikler i materialet.

Artbestemmelse.

Det totale antal skimmelorganismer og bakterier.

Antallet af kolonidannende mikroorganismer (CFU).

Indledende parametre                               Materiale

Samlet antal bakterier og svampe            Byggematerialer

Kunstige bakterier og skimmel                  Byggematerialer

Antal CFU                                                      Byggematerialer

Hvis I har spørgsmål om skimmelsvamp, sidder vi klar til en uforpligtende samtale på telefon: 70 605 330.

Luk menu