PCB i hjemmet eller på arbejdspladsen?

PCB tilhører kategorien af hormonforstyrrende stoffer der både kan påvirke forplantningsevnen, og er mistænkt for at være kræftfremkaldende samt for at skade børns indlæringsevne.

Stoffet har været brugt i blandt andet maling, fugemasse, gulvbelægninger og kondensatorer i lysarmaturer, og var ifølge en stor kortlægning fra energiministeriet fra 2013 på dette tidspunkt at finde i mere end 50% af den danske bygningsmasse.

Det er dog ikke altid sundhedsskadeligt at befinde sig i rum hvor der er brugt PCB i byggematerialerne, det afhænger af hvorvidt det bliver frigivet til luften og i hvilken koncentration.

Vi kan med vores udstyr udtage prøver til miljøanalyse for partikler i indeluften og finde ud af, om der er indhold af PCB der overskrider den fastsatte aktionsværdi eller ej.

Hvis det viser sig at aktionsværdierne er overskredet, kan vi efterfølgende hjælpe med at lokalisere forureningskilden og ved hjælp af prøveudtagning og analyser, finde ud af om der er vandret PCB til de omkringliggende materialer, så i kan komme problemet til livs.