Dansk Miljø Kontrol

Miljøfarlige stoffer

PCB (polyklorerede bifenyler)

Form: Kemisk forbindelse, 209 forskellige typer, organisk giftstof.

Anvendelse: PCB i forskellige former er blevet brugt i en lang række byggematerialer og husholdningsprodukter, i perioden 1957 til 1977. Ofte som blødgører når man ønskede en vis elasticitet og som brandhæmmende materiale. Steder hvor man typisk finder stoffet i dag er i fuger på gamle termoruder, vinylbelægning på gulve, i maling og i kondensatorer.

Sundhed: PCB kan ved længere tids eksponering, typisk via luften, optages og ophobes i kroppen. Her kan det skade det hormonelle system, herunder forplantningsevnen, og øge risikoen for flere typer cancer. På grund af den lange halveringstid vil mængden i kroppen stige støt, hvis man eksponeres for stoffet regelmæssigt.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter.

Asbest

Form: Mineralske Fibre

Anvendelse og udbredelse: Blev brugt i en lang række byggematerialer frem til midten af 1980erne, hvor det blev forbudt. Asbest har gode isoleringsegenskaber og er brandhæmmende. Man kan fortsat finde asbest i varmeinstallationer, herunder rørisolering, tagsten, loft og vægbeklædning samt i forskellige typer fugemateriale og fliseklæber.

Sundhed: Ved længere tids eksponering, typisk hos mennesker der har arbejdet med asbestmaterialer i længere tid, kan der være en øget risiko for lungehindekræft, ligesom indånding over tid kan medføre asbestose (kronisk irritation af lungehinder)

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, kan spredes i miljøet og herigennem til mennesker.

Klorerede paraffiner

Form: Kemisk forbindelse, organisk giftstof.

Anvendelse: Klorerede paraffiner har været anvendt på samme områder som PCB i byggematerialer, det vil sige primært som blødgørere i fugemateriale samt i maling. Brugen steg efter PCB blev forbudt i 1977 og først i 2002 begyndte udfasningen i EU. De deles op i kort, mellem og langkædede, efter antal af kloratomer i molekylet.

Sundhed: Er mistænkt for at kunne øge risikoen for cancer og for at have en række af de samme sundhedsmæssige konsekvenser, som man finder hos PCB.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, hvis materialet indeholder mere end 1% kortkædede paraffiner.

Kviksølv

Form: Grundstof, tungmetal

Anvendelse: Kviksølv har været anvendt i såvel byggematerialer som i laboratorieudstyr, lyskilder og termometre, igennem en lang årrække. I byggemassen finder man det i dag hyppigst i maling, hvor det er tilsat for at konservere og forhindre udviklingen af skimmelsvamp. Det første egentlige forbud mod brugen
trådte i kraft i 1994.

Sundhed: Kviksølv har en lang halveringstid, op til 90 dage, hvilket gør at stoffet ophobes i kroppen, ved konstant eksponering. Her kan det medføre kviksølvforgiftning, der viser sig ved træthed, hovedpine,
koncentrationsbesvær, vægttab med mere.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter.

Bly

Form: Grundstof, tungmetal

Anvendelse: Bly er i bygningskonstruktioner anvendt til blandt andet taginddækninger, fliseglasering, faldstammer og maling til vægge og træværk. Anvendelsen af bly i byggerier blev forbudt i 2007, hvilket gør at det fortsat kan findes i en stor del af byggemassen.

Sundhed: Blyforgiftning kan opstå akut eller efter længere tids eksponering, enten ved indånding eller gennem huden/fordøjelsessystemet. Symptomerne er generel svaghed på grund af blodmangel, mavepine og evt. misfarvning af huden. Bly påvirker primært blod/knoglemarv, nervesystemet og nyrerne.

Miljø: Bly kan ikke nedbrydes og anses som en miljøgift. Det skal håndteres som farligt affald, og kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter.

Cadmium

Form: Grundstof, mobilt metal

Anvendelse: Cadmium er i byggematerialer primært blevet brugt i legeringer, oftest som overfladebehandling på metal. Stoffet kan også findes i forskellige typer maling, og i ældre genopladelige batterier.
Sundhed: Længere tids eksponering for cadmium i fordampet form kan medføre nyresygdomme, knogleskørhed og kræft i luftvejene. Ved kortvarig kraftig eksponering, kan cadmium medføre akut forgiftning, der medfører feber og lungeødemer og kan være dødelig.

Miljø: Cadmium skal håndteres som farligt affald da det kan spredes i naturen ved afbrænding, hvor det ophobes i levende organismer og på bunden af vandløb og søer.

Krom

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: I byggematerialer har krom været anvendt til imprægnering af træ frem til 1996. Stoffet bruges fortsat som tilsætningsstof i maling. Den primære brug er legeringer på stål, og forkromning af andet metal, når der ønskes en blank overflade.

Sundhed: krom findes naturligt i kroppen, og har en række vigtige funktioner. Men ved høj eksponering for stoffet, kan det medføre allergier (eksem) og en øget risiko for cancer.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald ved høje koncentrationer. Stoffet kan spredes i miljøet og skade både mennesker, dyr og planter. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.

Kobber

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: Kobber indgår i en lang række byggematerialer, eksempelvis tagbeklædninger, rør, kabler, træimprægnering, træbeskyttelse og forskellige typer af maling.

Sundhed: Kobber findes naturligt i kroppen, hvor det har en række vigtige funktioner. Ved indtagelse af kobber i større mængder (gram) kan det medføre lavt blodtryk og påvirke leverens funktion.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald ved høje koncentrationer. Stoffet kan spredes i miljøet, hvor det nedsætter plantevækst og kan være giftigt for visse vandlevende organismer. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.

Nikkel

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: I byggematerialer bliver nikkel brugt i legeringer på rustfrit stål, til overfladebehandlinger
(galvanisering) af metaller og i visse typer maling. Nikkel bruges også til fremstilling af mønter, som
farvestof i glas, i smykker, lynlåse, mobiltelefoner med mere.

Sundhed: Nikkel kan medføre allergisk reaktion ved kontakt med huden, også kendt som ”nikkel allergi”.

Miljø: Skal håndteres som farligt affald. I større koncentrationer er nikkel farligt for de fleste organismer, og
kan ophobes i fødekæden. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.

Zink

Form: Grundstof, metal

Anvendelse: Zink anvendes i byggematerialer i plader til taginddækning, ved forzinkning af stålmaterialer og i legeringer, ofte i kombination med aluminium. Zink kan desuden findes i visse typer af maling.

Sundhed: Zink findes naturligt i kroppen og har en vigtig funktion i immunforsvaret. Eksponering for zinkdampe i større mængder, typisk hos metalarbejdere, kan medføre kulderystelser, hoste, hovedpine og spytflåd (“metalfeber”).

Miljø: Skal håndteres som farligt affald, da det har økotoksiske effekter på en række organismer, og kan ophobes i fødekæden. Der er særlig risiko for spredning ved genanvendelse/nedknusning af metaller.

Hvis I har spørgsmål, sidder vi klar til en uforpligtende samtale på telefon: 70 605 330.

Luk menu