Råd og træsvamp

Svamp og råd kan svække bygningskonstruktionen

Vi bliver ofte bedt om at undersøge for tilstedeværelse af trænedbrydende svampe, råd og af trænedbrydende insekter, i forlængelse af bygningsundersøgelser for skimmelsvamp. Vækstbetingelserne er ofte ensartede, hvorfor det er en god idé at få undersøgt træværk, hvis der i forvejen har været angreb af skimmelsvamp i området.

Da forekomst af disse organismer danner råd, der kan have indflydelse på træets levetid og styrke, er det afgørende at få undersøgt materialerne og udbedre skaderne –særligt hvis der er tale om bærende dele, som eksempelvis spær i tagkonstruktioner.

Som bygningsejer er der tegn man skal være opmærksom på, og som indikerer at træets cellulosefibre bliver nedbrudt. Det er ved svampeangreb i form af brun eller hvidmuld, der kan konstateres ved at træet skifter farve, enten en nuance af brun der ikke var der oprindeligt, eller træet kan få hvide ”afblegede” plamager.

Et andet tegn er at træets konsistens ændrer sig, og der kan opstå revner på langs og tværs af fibrene. Træet kan blive så nedbrudt og blødt, at det smuldrer mellem fingrende og får en trevlet konsistens.

Når vi undersøger træværk, analyserer vi for samtlige kendte svampearter der kan findes i træværk, herunder ægte hussvamp, barksvamp og gul tømmersvamp og også for trænedbrydende insekter.

Hvis træværk bliver nedbrudt af insekter, som eksempelvis husbukke eller borebiller, sker det ofte i forlængelse af svampeangreb, da eksempelvis borebiller ikke kan nedbryde cellulose, og har brug for hjælp fra svampe.

Insekter lægger æg i træet, som senere bliver til larver. Det kan tage flere år for larverne at udvikle sig og de vil leve af træet, indtil de udviklede nok til at forlade materialet.

Når I bestiller analyser for råd, svamp og insekter hos Dansk Miljøkontrol, kan i samtidig bestille en rapport med fotodokumentation, afgrænsning af problemets omfang samt anbefalinger for udbedring af de angrebne områder.