Dansk Miljø Kontrol

Miljøkontrol efter nedrivning

Ved miljøsanering kan miljø og sundhedsfarlige stoffer, som for eksempel asbest, tungmetaller og PCB, blive spredt til omgivelserne, både i bygninger og i det omkringliggende miljø. Enten ved uheld, eller fordi de enkelte arbejdsvejledninger for arbejde med miljøfarlige stoffer, ikke overholdes eller tolkes forkert.

Derfor kan en bygherre kræve dokumentation i form af en miljøundersøgelse med dokumentation for, at både saneringen og den efterfølgende rengøring, er udført korrekt.

Uanset om opgaven har været nedslibning af overflader indeholdende PCB, nedtagning af asbestholdig rørisolering eller mistanke om tungmetaller i byggestøv, kan vi hjælpe med en hurtig afklaring.

Vi tilpasser metoden til opgaven og udtager blandt andet prøver til analyser ved hjælp af:

  • Materialeprøver
  • Boreprøver
  • Gel tape
  • Luftprøver
  • Prøver af støv

Når I vælger at bestille en efterkontrol i forlængelse af vores miljøscreening, efter renovering eller nedrivning, tilbyder vi særlige rabatter.

Hvis I har spørgsmål om miljøkontrol, sidder vi klar til en uforpligtende samtale på telefon: 70 605 330.

Luk menu