Dansk Miljø Kontrol

Brænder det på? Ring 70 605 330!

Enkeltanalyser af byggematerialer

”Vi står midt i en opgave og er stødt på nogle materialer der ligner noget, der kan indeholde asbest. Vi skal aflevere om en uge og har ikke tid og råd til at have folk der går passive. Kan i lave en hurtig asbest analyse?”

Den type henvendelser får vi mange af, og vi kan altid hjælpe med udtagning og analyser af prøver på højest 24 timer på hele Sjælland – og oftest endnu hurtigere.

Uanset om der er mistanke om indhold af asbest, tungmetaller eller PCB i de materialer I arbejder med, er det aldrig en god idé at sætte sundheden på spil eller at risikere, at miljøfarlige stoffer bliver spredt i omgivelserne.

I nogle tilfælde kan vi, med baggrund i vores kendskab til byggematerialer, udelukke eller konkludere indhold af miljøfarlige stoffer, alene ved en visuel gennemgang af et bestemt materiale.

Lovpligtig miljørapport på 3 hverdage

Vi er hurtigt ude på opgaven og allerede i gang med at udarbejde jeres rapport, inden vores miljøkonsulent er tilbage på kontoret.

Myndighedskravet om miljøscreening af bygninger ved renovering og nedrivning kan komme som en overraskelse på et uheldigt tidspunkt, hvor projektet allerede er startet eller planlagt.

Vi oplever ofte at såvel private som mindre virksomheder aldrig er blevet informeret om reglerne, fordi det er viden man selv skal opsøge, eller først bliver informeret om efter projektet er startet.

Derfor har vi organiseret vores arbejde og processer på en måde der gør, at vi kan minimere besværet og hjælpe jer hurtigt videre – på ned til 3 hverdage.

Data og fotodokumentation bliver videresendt direkte fra prøvestedet og vi samarbejder med flere forskellige akkrediterede laboratorier, så vi kan vælge det med den bedste kapacitet og tættest på opgaven.

Tillæg for hastesager

Vi opkræver udelukkende tillæg på selve analyserne ved hastesager, mens resten af ydelserne er til vores normale priser.

Tillæggene er:

< 24 timer: + 100%

24-48 timer: + 75%

48-72 timer: + 50%

Luk menu