Afrensning og skimmelsanering

Der kan anvendes forskellige afrensningsmetoder ved sanering af skimmelsvamp, og nogle gange er en kombination af flere metoder, den bedste løsning.

Valg af afrensningsmetode vurderes ud fra angrebets omfang, skadens alder, (gammel eller ny, placeringen i bygningen, og ikke mindst, hvilke materialer som skal afrenses.

Nedrivning og bortskaffelse

Er der tale om sarte og/eller porøse overflader, som ikke kan renses med en af de følgende metoder, vælger man ofte helt at fjerne de angrebne områder, ved nedrivning og bortskaffelse.

Det vil typisk være gipsplader, tæpper, isolering, træplader og lignende materialer.

Man er dog ofte nødsaget til at rense bagved de kasserede emner, eller i den bagvedliggende konstruktion.

Mekanisk afrensning

Mekanisk eller fysisk nedrensning er ligesom nedrivningen, en decideret fjernelse af den angrebne overflade. Her er det vigtigt at forstå, at skimmelangreb kun ligger i de øverste lag af enten træ, puds mv. Skimmelsvampe vokser, modsat trænedbrydende svampe, som udgangspunkt ikke ind i faste materialer. Derfor er det ofte nok med overfladebehandlinger.

Overfladebehandlinger kan betyde at der slibes, skrabes, sandblæses eller lignende, for at rense overfladerne for sporer. Træværk slibes, pudslag fræses, skrabes eller hugges helt ned. Efterfølgende støvsuges der grundigt med støvsugere med HEPA-filter, (Høj Effektive Partikel filtre) for at rense luften for de fine skimmelsporepartikler.

Det kan være nødvendigt at supplere med andre afrensningsmetoder efterfølgende, typisk i form af kemisk afrensning – for at være helt sikker på afrensningens effekt, da der ved mekanisk afrensning er risiko for mindre spredninger af skimmelsporer

Kemisk afrensning

Brugen af kemiske afrensninger er den mest udbredte metode. Ofte starter man med en form for fysisk afrensning, eksempelvis nedtagning af tapet og puds, samt en grundig støvsugning.

Fælles for midlerne er, at de er desinficerende og dermed slår skimmel, bakterier og andre biologiske emner ihjel.
Nogle midler kan bruges generelt til både træ og puds, mens andre midler er udviklet til særlige overflader, og kun må bruges af professionelle.

Afrensningen foregår som almindelig nedvaskning med brug af børster, klude eller svampe. Andre gange påføres midlerne med forstøver, og skal blot sidde der og ”virke”.

Afskærmning

Uanset hvilken løsning man bruger for at komme skimmelsvamp til livs, er det vigtigt at begrænse spredningen ved afskærmning.

Ved slibning og anden håndtering af materialer, frigives både støv og skimmelsporer, så støvvægge/interimvægge af plast og opdeling i rene og forurenede områder, er en nødvendighed, hvis man vil være sikker på at komme problemet til livs.

Kontrolmålinger og rengøring

Efter en endt skimmelsanering bør der altid laves kontrolmålinger. Målingerne udføres ligesom den indledende prøvetagning enten ved mycometertest eller aftryksplade, ligesom man kan udføre emmisonstests af indeluften, for at sikre at mængden af sporer er indenfor det normale niveau.

Ofte er dette en naturlig del af sanitørfirmaets egenkontrol. Men brug gerne eksterne konsulenter/rådgivere til at kontrollere det udførte arbejde.

Så er det ikke er firmaet selv, der godkender eget arbejde.

Afsluttende rengøring

Problemet med skimmelsvampe er typisk skimmelsporerne og/eller støvresterne fra dødt mycelium, der spreder sig til indeklimaet, og derved kan give sundhedsproblemer.

Har man haft større skimmelangreb og udført en afrensning bør man derfor få udført en generel rengøring af hele, eller store dele af huset, i form af støvsugning og afvaskning af alle overflader.